Pirmās palīdzības kursi Rīgā: solis pretim tiesībām

31-июл, 22;32 alexpuskins 194

Pirmās palīdzības kursi ir obligāti topošajiem autovadītājiem. Saņemtās apliecības derīguma termiņš ir 5 gadi kopš tās izsniegšanas. Pirmās palīdzības kursi Rīgā tiek piedāvāti autoskolā Presto, kas iesaka tos apmeklēt pirms teorijas apmācības uzsākšanas. Šo kursu ilgums ir 2 dienas, un sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī šobrīd teorijas kurss notiek tiešsaistē 5 h garumā, savukārt praktiskā apmācība klātienē aizņem 4-6 h. Pirmās palīdzības apliecība ir obligāts priekšnoteikums, lai kārtotu skolas un CSDD teorijas eksāmenu.

Bieži vien tiesību iegūšanas process ievelkas ne jau tāpēc, ka kursants nebūtu pietiekami labi apguvis vielu, bet gan tāpēc, ka nav izpratnes par apmācību struktūru un kādas ir prasības vadītāja apliecības iegūšanā. Pareizi organizējot apmācību, iespējams gan ietaupīt naudu, gan ātrāk iegūt tiesības. Bieži vien kursanti nemaz nezina, ka pirmās palīdzības kursi ietilpst A un B kategorijas apmācībā un ka tos nepieciešams iziet atkārtoti papildus kategorijas iegūšanai. Tāpat kursanti neapzinās, ka apvienot pirmo palīdzību ar teoriju paralēli visbiežāk nav iespējams.

Pirmās palīdzības kursi ir noderīgi ne vien topošajiem autovadītājiem, bet jebkuram - vecākiem, jauniešiem, velosipēdu vadītājiem, vecvecākiem, u.c. Tie sniedz zināšanas par to, kā rīkoties dažādu traumu un nelaimes gadījumos. Šie kursi ir obligāti arī izglītības un apsardzes darbiniekiem un medniekiem. Tos apmeklēt var sākot no 12 gadu vecuma.

Vadītāja apliecības iegūšanas ceļvedis

Daudziem pirmās palīdzības kursi ir 1. solis pretim vadītāja apliecības iegūšanai. Jauniešiem tā ir iespēja iegūt pamatzināšanas, kas vēlāk nepieciešamas jebkuram autovadītājam. No 14 gadu vecuma autoskolā var iegūt AM kategoriju mopēda vadīšanai līdz 45 km/h, bet no 16 gadu vecuma jau uzsākt apmācību B kategorijas iegūšanai. Pirmās palīdzības kursus iespējams iziet pat vēl pirms līguma parakstīšanas autoskolā un saņemtā apliecība noderēs arī uzsākot apmācības vēlāk - piemēram, pēc gada, diviem vai trīs.

Kad pieņemts lēmums par apmācību uzsākšanu autoskolā, jāizņem medicīniskā izziņa un mācību braukšanas atļauja CSDD. Pieteikties medicīniskās izziņas saņemšanai iespējams arī autoskolā Presto, kas piedāvā pakalpojumu par izdevīgāko cenu Rīgā, kā arī bez kases rindas un izdevīgu lokācijas vietu. Šis dokuments nosaka to, vai autovadīšana vispār ir atļauta - noteiktu medicīnisko kontrindikāciju gadījumā tā var tikt aizliegta.

Tiem, kas pirmās palīdzības kursus nav nokārtojuši agrāk, visprātīgāk tos ieplānot pēc medicīniskās izziņas saņemšanas. Tad būs skaidrs, ka veselība autovadīšanu atļauj un iespējams turpināt ceļu pretim tiesību iegūšanai. Tas arī ir brīdis, kad droši var parakstīt līgumu ar autoskolu. Savukārt, kā pirmais uzdevums, iestājoties autoskolā, ir tieši pirmās palīdzības kursu iziešana. Tas nozīmē, ka teorijas apmācība jāieplāno pēc šo kursu nokārtošanas.

Pēc 3. teorijas nodarbības jau iespējams pieteikties vadīšanas apmācībai un rezervēt nodarbības pie instruktoriem. Dodoties uz vadīšanas nodarbību, līdzi jābūt braukšanas mācību atļaujai. Tāpēc vēl pirms 1. braukšanas nodarbības jāieplāno laiks tās izņemšanai.

Kas ir pirmā palīdzība?

Definīcja nosaka, ka pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam/saslimušajam sniedz dzīvībai un veselībai kristiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Pirmā tēma, kas tiek apgūta pirmās palīdzības kursos, ir rīcība negadījuma vietā. Kursu ietvaros tiek apgūta mākslīgā elpināšana, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana, rīcība tādu traumu kā elektrotraumas, amputācijas, svešķermeņi, u.c. gadījumos, rīcība tādu nelaimes gadījumu situācijās kā dzīvnieku vai ķīmisko vielu izraisīti negadījumi, rīcība slīkšanas gadījumā un cietušā transportēšana. Pirmās palīdzības kursu ietvaros kursanti iepazīstas arī ar pirmās palīdzības aptieciņas saturu - jautājumi par to bieži parādas CSDD teorijas eksāmenā.

Rīcība negadījuma vietā - saskati, novērtē, rīkojies!

Apskatīsim pirmo tēmu pirmās palīdzības kursos, tādējādi sniedzot nelielu ieskatu, kas sagaida šajās apmācībās.

Nelaimes gadījumā vietā, pirmkārt, nepieciešams saglabāt mieru. Tikai tā iespējams novērtēt situāciju un draudošās briesmas - gan esošās, gan potenciālās. Rīkoties nepieciešams ātri, droši un mērķtiecīgi. Svarīgi nebaidīties no kļūdām un sargāt arī pašam sevi.

Glābšanas ķēdītē kopumā izdalīti 5 posmi. Lai nokārtotu testu, jāzina šo visu posmu nosaukumi. I - tūlītējie pasākumi. Tas nozīmē, ka negadījuma vietā nepieciešams uzstādīt brīdinājuma zīmi - apdzīvotā vietā 15 m, ārpus apdzīvotas vietas - 100 m attālumā. Tālāk jāveic tūlītējie pasākumi, lai novērstu draudošās briesmas, piemēram, jānoslēdz gāze, elektrība vai jānodzēš liesma. Tad seko dzīvības glābšanas pasākumi - asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumu uzsākšana, utml.

II - palīdzības izsaukšana. 112 ir Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu tālrunis. Kad operators atbild uz zvanu, jāatbild uz jautājumiem sekojošajā secībā: 1 - kur noticis negadījums?; 2 - kas noticis?; 3 - cik cietušo vai saslimušo? Sarunu nepārtrauc, kamēr to nav izdarījis dispečers.

III - cietušā aprūpe. Tajā ietilpst: A - pirmā palīdzība līdz ātrās palīdzības ierašanās brīdim; B - sniedzot palīdzību jārunā ar cietušo; C - psiholoģiskā palīdzība. Psiholoģiskā palīdzība nozīmē, ka ar cietušo runā mierīgi, nomierinoši, bet pārliecinoši, iepazīstina ar sevi, uzklausa cietušo, neatstāj cietušo vienu, informē par savām darbībām - piemēram, iedodot ūdeni, pārvietojot, uzliekot kompresi, u.c., informē cietušo par notikušo, uztur vieglu kontaktu ar cietušā ķermeni, piemēram, paturot roku, svarīgi cietušajam neko nepārmest un pasargāt no ziņkārīgajiem. Visbeidzot, paziņo cietušā radiniekiem par notikušo.

IV - ātrā palīdzība. Tālāk par cietušo rūpes uzņemas ātrā palīdzība.

V - slimnīca. Noslēdzošais posms glābšanas ķēdītē ir cietušā nogādāšana slimnīcā.

Rīcība dažādu traumu gadījumos

Pirmās palīdzības kursi apskata rīcību dažādu traumu gadījumos, piemēram, ja amputēta ķermeņa daļa. Lai palīdzētu cietušajam, vispirms jāuzvelk rokās vienreizlietojamie gumijas cimdi (ja tie nav pieejami - plastikāta maisiņš). Tālāk jāatbrīvo asiņojošā vieta no apģērba un jāaizspiež brūce - ar pirkstu, dūri, plaukstu, izmantojot tīras drēbes vai marles gabalu. Cietušo jānovieto guļus ar asiņojošo vietu uz augšu un jāpārliecinās, ka asiņošana tikusi apturēta. Visbeidzot, izsauc medicīnisko palīdzību, turpina turēt aizspiestu brūci, pasargā cietušo no atdzišanas vai citiem draudiem un aprūpē.

Nepieciešams atrast atrauto ķermeņa daļu un ietīt to sausā, tīrā drānā un ievietot to plastikāta maisiņā. Maisiņu aizsien un to ievieto traukā ar aukstu ūdeni, kam pievieno ledus gabaliņus.

Kā rīkoties termisko bojājumu gadījumā?

Pirmās palīdzības kursi apmāca, kā rīkoties arī tādu termisko bojājumu kā pārkaršanas, atdzišanas un apdegšanas gadījumā. Ziemas laikā aktualizējas tieši atdzišana. Tai par iemeslu var būt tādi faktori kā aukstums, mitrums, vējš, alkohols un neatbilstošs apģērbs, rezultātā var rasties nespēja kustēties.

Pirmās palīdzības kursi māca, ka atdzišanas gadījumā jāizsauc ātrā palīdzība, cietušais janovieto siltā telpā, jāatbrīvo no mitrā apģērba un jāsasedz ar siltām, sausām drēbem un jāietin follija segā, sasedzot arī galvu. Ja cietušā apziņa nav traucēta, viņam ieteicams dot siltus, cukurotus dzērienus. Svarīgi, lai dzēriens ir silts un nevis karsts! Atdzišanas gadījumā nedrīkst bez nepieciešamības kustināt cietušā rokas un kājas, masēt, sēdināt vai celt stāvus.

Vairāk mācies piesakoties apmācībai!

Jauniešiem, kurus interesē medicīna un kas apsver iespēju karjeru saistīt tieši ar to, pirmās palīdzības kursi ir iespēja iegūt pirmās praktiskās un teorētiskās zināšanas šajā sfērā. Topošajiem autovadītājiem tas ir solis tuvāk tiesību iegūšanai. Ja vēlies apgūt, kā rīkoties dzīvībai un veselībai bīstamās situācijās, piesakies - pirmās palīdzības kursi Presto tiek rīkoti katru mēnesi! Līgumu iespējams parakstīt attālināti turpat autoskolas mājaslapā presto.lv!

http://fiatforum.lv/http://fiatforum.lv/